NOVENA BUNDA HATI KUDUS

KK 3

Hari Pertama
Bunda Hati Kudus, teladan wanita yang penuh iman dan cinta
(Yoh 2:1-10, Luk 1: 26-38)
Bunda Hati Kudus, jalan menuju surga penuh rintangan dan tantangan, namun oleh karena kekuatan imanmu kami kaumampukan untuk tetap setia pada jalan keselamatan dan kebahagiaan kekal yaitu Puteramu Yesus. Kami menyadari bahwa rahmat yang kau berikan kepada kami jauh melampaui hal-hal yang bersifat duniawi.
Bunda Hati Kudus, tuntunlah kami agar mampu menggunakan rahmat-rahmat itu dalam iman akan Puteramu, Yesus Kristus dan dalam kepasrahan akan kehendak Allah. Semoga melalui Cinta-Nya, kami dimampukan untuk menghadapi realita hidup kami, bersikap pasrah dan selalu mengutamakan kehendak Allah, bukan kehendak kami sendiri. Amin.

INGATLAH YA BUNDA HATI KUDUS 

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus, akan segala karya ajaib yang dilakukan Tuhan bagimu. Ia telah memilih engkau menjadi bunda-Nya. Ia menghendaki engkau berdiri dekat salib-Nya. Ia mengikutsertakan dikau dalam kemuliaan-Nya. Ia mendengarkan doamu. Persembah kanlah kepada-Nya, segala pujian dan ucapan syukur kami. Unjukkanlah kepada-Nya permohonan kami. Jadikanlah hidup kami serupa dengan hidupmu di dalam cinta Puteramu, agar datanglah kerajaan-Nya. Hantarkanlah semua orang kepada sumber Air Hidup, yang memancar dari Hati-Nya, yang menyiram ke seluruh bumi, pengharapan dan keselamatan, keadilan dan perdamaian. Perhatikanlah iman kami, jawablah seruan kami, dan sudilah engkau menunjukkan dirimu selalu bahwa engkaulah Bunda kami. Amin.

Hari Kedua
Kekuasaan Bunda Hati Kudus
(Yoh 2 : 11)
Bunda Hati Kudus, kami percaya akan peranan, kebaikan dan perlindunganmu. Pengaruh doamu sangat kuat pada Hati Putera-Mu, sehingga dapat mendatangkan rahmat bagi kami bagaikan air yang mengalir. Bersandar pada peranan yang kau miliki, kami mohon pertolonganmu dalam kesulitan yang kami alami sehari-hari, baik karena kelemahan, kedosaan, maupun kegelapan hidup kami.
Bunda Hati kudus, semoga berkat bantuan dan kebaikanmu, engkau dapat membebaskan kami dari situasi hidup yang kurang menguntungkan bagi panggilan hidup kami. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…

Hari Ketiga
Bunda Hati Kudus, pengantara doa yang baik (Kis 1;12-14)
Bunda Hati Kudus, pengantara doa kami. Kami bersyukur atas kerelaan hatimu untuk mendengarkan segala keluh kesah dan permohonan kami. Engkau mendapat rahmat khusus sebagai penyalur doa-doa kami dan berkat kuasa Yesus Puteramu, yang dianugerahkan kepadamu, kami mendapat pertolongan dari-Nya.
Bunda Hati Kudus, bantulah kami manusia yang penuh dengan kerapuhan ini. Bebaskanlah kami dari segala dosa kesombongan dan setiap kejahatan yang merugikan hidup kami. Arahkanlah pikiran, perkataan dan perbuatan kami dalam menjalankan karya kerasulan kami, agar kami layak mewartakan kabar baik Puteramu. Menjadi saksi Cinta Puteramu di manapun kami berkarya dan menjadi pengantara sesama kami menuju hati Puteramu. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…

Hari Keempat
Perlindungan Bunda Hati Kudus
(Luk 2 : 41-52)
Bunda Hati Kudus, pelindung kami, kami anak-anakmu datang memohon kederma wanan hatimu. Semoga berkat perlindungan mu kami diperkenankan bersatu dengan Yesus Puteramu, dijauhkan dari segala mara bahaya dan memperoleh kesehatan jasmani dan rohani. Bunda Hati Kudus, bantulah kami agar mampu mewartakan cinta puteramu Yesus Kristus yang penuh belas kasih, menarik kembali orang-orang yang menjauhkan diri darimu untuk bersatu dengan engkau dan Puteramu Yesus.
Bunda Hati Kudus, semoga kami mampu menghayati semangat cintamu yang berkobar-kobar kepada sesama, lebih-lebih bagi orang-orang kecil, miskin, terasing dan kesulitan lainnya. Semoga kami dapat menanggung dukacita di dunia ini sehingga kelak dapat merasakan sukacita kekal. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus……

Hari Kelima
Bunda Hati Kudus, teladan ibu yang baik bagi keluarga
(Luk 2:51-52)
Bunda Hati Kudus, perananmu dihormati dalam karya keselamatan Allah, yang dinyatakan dalam misteri kehidupan Kristus. Engkau dibentuk dan dijadikan sebagai ibu yang baik dalam keluarga. Engkau bersatu erat dengan Puteramu dan Santo Yusuf dalam doa dan dalam kehidupanmu harian. Hati Yesus Puteramu senantiasa mengalirkan sumber rahmat yang tiada batasnya kepadamu. Sumber itu senantiasa mengalir kan air untuk menyiram dan menyegarkan jiwa-jiwa yang kering dan haus akan cintamu.
Bunda Hati Kudus, oleh karena kebaikanmu, engkau menerima tugas luhur dari Putera Ilahi untuk mengalirkan rahmat kepada jiwa-jiwa ; yang lemah dikuatkan, yang sedih mendapat penghiburan dan kedamaian. Meskipun merasa tidak layak, kami tetap mengharapkan kebaikan hatimu yang mengagumkan itu. Semoga dari hari ke hari, kami mampu menghayati semangatmu untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga dan siap sedia menjadi pelayan Kristus yang setia. Semoga para orang tua di zaman ini dikuatkan dengan teladan dan doamu. Dan semoga anak-anak dapat menghormati orang tuanya, mengabdi gereja dan masyarakat dengan penuh iman, harap dan kasih. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…..

Hari Keenam
Bunda Hati Kudus, teladan hati yang berbelas kasih dan penuh harapan (Yoh 4:10-14)
Bunda Hati Kudus, sebagai bukti cinta-Nya kepada manusia, Puteramu Yesus telah mengorbankan diri, disiksa, dianiaya, dihina dan akhirnya wafat di kayu salib. Dia memperlihatkan Hati-Nya yang luka dan cinta-Nya yang bernyala-nyala itu. Dari dalam Hati-Nya itu dibagikan cinta yang tiada taranya kepada kami melalui engkau. Kami percaya, berkat perantaraanmu, cinta dan belaskasih kerahiman Hati Kudus Yesus pasti akan terbuka bagi kami. Berilah kami hati dan pikiran yang murni dan jujur, sehingga kami bertumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan yang dipenuhi rahmat Allah. Bunda Hati Kudus, kami menyerahkan diri seutuhnya kepadamu sambil memohon anugerah belaskasih dan Cinta Hati Kudus Yesus, agar kami mampu melayani sesama di dunia yang rusak karena dosa sebagai balasan terhadap Cinta Ilahi Puteramu. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…….

Hari Ketujuh
Bunda Hati Kudus, pelayan dan pemersatu umat
(Luk 1:39-45)
Bunda Hati Kudus, kami datang menghadapmu, dengan seluruh keberadaan diri kami dan dengan penuh kepercayaan kepadamu. Kami mempersatukan doa kami bersama umat beriman di seluruh dunia. Dengan sehati sejiwa kami mohon, sudilah engkau mempersatukan orang-orang yang memisahkan diri dari gereja. Semoga dengan kekuatan doa dan dalam kesaksian hidup, kami mampu melayani orang-orang yang dipercayakan kepada kami dengan sepenuh hati, mempererat mereka satu sama lain sebagaimana telah engkau teladankan bersama Puteramu. Buatlah kami semakin mengakui bahwa engkaulah Ibu kami yang baik dan pemersatu umat beriman.
Bunda Hati Kudus, doakanlah kami agar mampu menghayati dan mengamalkan kualitas-kualitas hatimu dalam karya pelayanan kami sehari-hari dan saling berbagi dalam suka maupun dalam duka. Amin

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…….

Hari Kedelapan
Bunda Hati Kudus, ibu yang murah hati dan penolong orang miskin
(Zef: 3:11-13)
Bunda Hati Kudus yang murah hati dan dekat dengan Hati Kudus Yesus. Puteramu selalu mengabulkan doa-doa permohonan yang kau panjatkan kepada-Nya. Perkenankanlah kami mohon, agar kami selalu mencari kehendak Allah Bapa dalam peristiwa hidup dan selalu bermurah hati kepada siapa saja, lebih-lebih terhadap orang miskin baik miskin jasmani maupun rohani. Semoga keteladananmu senantiasa menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi situasi zaman yang penuh dengan berbagai tantangan. Semoga kami mampu mengembangkan sikap hati yang sederhana, rela memberi tanpa pamrih dan percaya akan kemurahan hati Allah.
Bunda Hati Kudus bantulah kami untuk tidak menggantungkan kepercayaan kami kepada kekuasaan, kekayaan dan jabatan melainkan menaruh kepercayaan kepada Allah sumber cinta. Amin

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus……

Hari Kesembilan
Bunda Hati Kudus teladan hati yang penuh syukur (Luk 1:46-55)
Bunda Hati Kudus, pada hari terakhir novena ini, kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih atas kebaikanmu kepada kami. Kami akan mengenang kebaikanmu dan memuliakan namamu di mana saja kami berada. Kami percaya engkau akan menyampaikan seluruh permohonan kami kepada Puteramu Yesus Kristus. Semoga semangat hati penuh syukur yang engkau miliki, dapat kami hayati untuk selalu memuji dan memuliakan nama Allah dalam situasi dan kondisi apapun.
Bunda Hati Kudus, lindungilah kami dan semua orang yang kami percayakan kepadamu, semoga kami memperoleh rahmat yang melimpah dari Hati Yesus sebagai kekuatan untuk berziarah di dunia ini dan untuk melaksanakan kehendak Allah. Amin.

Ingatlah ya Bunda Hati Kudus…

Pengunjung FDNSC suka share di sosmed berikut:
FacebookTwitterGoogle+LinkedInTumblrPinterestMySpaceShare

Comments

comments

Powered by Facebook Comments